Prowadzenie ksiąg

TeczkiProwadzenie ksiąg to jedna z popularnych form rachunkowości w małych przedsiębiorstwach, umożliwiająca uproszczoną ewidencję podatkową, uwzględniającą osiągnięte w działalności przychody i poniesione koszty.

Księgę przychodów i rozchodów można wybrać zarówno w momencie zakładania działalności gospodarczej, jak i w trakcie jej prowadzenia. Umieszczane są w niej następujące dowody księgowe:

  • rachunki, noty księgowe, dowody wewnętrzne,
  • dowody przesunięć,
  • dowody opłat pocztowych i bankowych,
  • raporty fiskalne,
  • opisy lub specyfikacje otrzymanych towarów.

 

Prowadzenie ewidencji przychodów opodatkowanych ryczałtem

Prowadzenie ewidencji przychodów opodatkowanych ryczałtem to prosta forma opodatkowania firm, gdzie podatek płacony jest od przychodu, bez możliwości odliczenia kosztów jego uzyskania. Mogą z niej korzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w systemie indywidualnym, spółki cywilne lub jawne oraz podatnicy rozliczający przychód uzyskany z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i umów o podobnym charakterze.

Z rozliczenia na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego nie mogą korzystać osoby prowadzące apteki, działalność w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych lub wytwarzające wyroby opodatkowane akcyzą.