Obsługa kadrowa

Sprawdzanie wykresówObsługa kadrowa to prowadzenie dokumentacji pracowniczej, polegające na gromadzeniu i przetwarzaniu informacji o zatrudnionych osobach, na potrzeby wewnętrzne oraz dla instytucji zewnętrznych. Pozwala ona na sprawne zarządzanie personelem. Należą do niej:

  • prowadzenie dokumentacji związanej z aktywnością zawodową pracownika, od podań związanych z ubieganiem się o zatrudnienie, poprzez cały przebieg zatrudnienia, aż po wszelkie formularze o jego ustaniu,
  • przygotowywanie dokumentacji urlopowej,
  • sporządzanie umów o pracę,
  • tworzenie umów cywilnoprawnych,
  • wystawianie świadectw pracy.

 

Obsługa płacowa

Obsługa płacowa obejmuje kwestie osobowe pracowników, a także uwzględnia wyliczanie wynagrodzeń oraz świadczeń socjalnych i ubezpieczeniowych. W jej zakres wchodzi m.in.:

  • przygotowywanie deklaracji ZUS, zarówno zgłoszeniowych, jak i rozliczeniowych,
  • sporządzanie list płac, będących dokumentami potwierdzającymi rozliczenie wynagrodzeń zatrudnianych w firmie pracowników,
  • rozliczanie PIT, czyli rocznej deklaracji podatkowej,
  • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych dotyczących obowiązkowych i dobrowolnych składek ZUS.