Pomoc w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie

Przekazywanie umowyPomoc w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie jest jedną z usług oferowanych przez Biuro Rachunkowe Eweliny Dąbrowy. Ich właściwe sporządzenie jest warunkiem otrzymania przedmiotowych dotacji, gdyż dokumenty poddawane są ocenie zarówno formalnej, jak i merytorycznej, skupionej na treści wniosku.

 

Jaki rodzaj pomocy w pozyskiwaniu dotacji oferujemy?

Oferujemy kompleksową pomoc w przygotowaniu wniosków o różnego rodzaju dotacje, W zakres sporządzanych przez nas dokumentów wchodzi:

  • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie z Urzędu Pracy dla osób chcących otworzyć własną działalność gospodarczą, które można przeznaczyć na zakup np. laptopa, samochodu, specjalistycznego sprzętu lub innych rzeczy potrzebnych do prowadzenia biznesu,
  • tworzenie dokumentacji i comiesięcznych wniosków o dofinansowanie PFRON dla pracodawców planujących zatrudnienie nowej osoby niepełnosprawnej lub tych, którzy w trakcie zatrudnienia otrzymali orzeczenie o niepełnosprawności od dotychczasowego pracownika,
  • reprezentowanie interesów współpracujących z naszym biurem klientów w urzędach oraz wysyłka wszystkich deklaracji, wniosków i informacji z podpisem certyfikowanym.