Gwarancja bezpieczeństwa

Sprawdzanie wykresów na tablecieGwarancja bezpieczeństwa świadczonych przez nas usług to ubezpieczenie OC obsługi księgowej oraz kadrowo-płacowej. Chroni ono przede wszystkim przed błędami, które powstaną w związku wykonywaniem działalności księgowej oraz roszczeniami ze strony ich klientów. Fakt zawarcia umowy polisy OC przez biura rachunkowe reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z 6 listopada 2014 roku, które taki obowiązek nakłada na podmioty wykonujące działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 

Jaki jest zakres ubezpieczenia OC biura rachunkowego?

Ubezpieczenie OC biura rachunkowego chroni przede wszystkim przed odpowiedzialnością cywilną związaną ze szkodami powstałymi na skutek prowadzenia ksiąg. W przypadku zaniechania lub działania, w wyniku którego powstaje szkoda klienta, karę finansową lub grzywnę ponosi biuro rachunkowe, a wszelkie kwoty odszkodowań czy innych zadośćuczynień pokrywa wykupiona polisa.

OC nie obejmuje jednak żadnych strat związanych z działaniami kadrowo-płacowymi, szkód zaistniałych wskutek błędów w przetwarzaniu danych osobowych oraz zaniechań popełnionych w prowadzeniu ksiąg przychodów i rozchodów.