Doradztwo podatkowe

Wpisywanie danych do notatnikaDoradztwo podatkowe umożliwia kompleksowe i profesjonalne wsparcie obejmujące wybór najlepszych rozwiązań podatkowych, w okresie częstych zmian regulacji prawnych i wynikającej z nich coraz większej liczby obowiązków dla działających przedsiębiorstw. Działania z tego zakresu to:

  • przygotowywanie deklaracji podatkowych,
  • optymalizacja podatkowa, czyli planowanie i wdrażanie działań korzystnych dla przedsiębiorstwa,
  • rozliczenia publicznoprawne, czyli wszelkie należności i zobowiązania od i wobec instytucji publiczno-prawnych, takich jak: urzędy i izby skarbowe dotyczące rozrachunków z tytułu podatków i innych tytułów wynikających ze zobowiązań podatkowych oraz dotacji i subwencji.

 

Doradztwo z zakresu zagadnień finansowych

Doradztwo biznesowe obejmuje specjalistyczne porady, mające na celu wprowadzenie rozwiązań przynoszących przedsiębiorstwu korzyści finansowe. Pojawiające się nowe technologie, duża konkurencyjność i ewoluujący rynek, zmuszają firmy do podejmowania ważnych strategicznych decyzji. Wiedza i kompetencje podmiotów doradczych mogą zapewnić duże wsparcie chcącym się rozwijać małym i średnim biznesom.